Revalorització d’espais urbans per aparcament de vehicles… (a falta de polítiques de mobilitat)

Partint de la preferència que tenim en Compromís per la mobilitat sostenible i l’aposta que fem pels mitjans de transport més eficients i respectuosos amb el medi ambient, potenciant l’ús del transport públic i la bicicleta a la ciutat, no podem deixar de banda els problemes d’aparcament en algunes zones del nostre districte. Per afrontar aquesta qüestió, seria necessari establir una política de mobilitat a escala metropolitana, actualment inexistent, però per començar vaig a ser modest i proposaré senzilles mesures per maximitzar l’espai d’aparcament a la ciutat en zones consolidades a tal fi o contigües.

Anem al nucli del problema. Sense entrar a valorar la necessitat o no d’agafar l’automòbil particular per realitzar determinats trajectes, malauradament encara no s’ha inventat la tecla que faça desaparéixer el vehicle quan no estiga circulant i deu estacionar-se en algun lloc.

Sovint la qüestió es torna cara en cas de triar les zones blava o taronja en les zones del centre, que opine haurien de ser millor regulades per l’Administració local. A més a més, acaba per convertir-se en una situació traumàtica pels veïns que no disposen de plaça de garatge i estressant pels conductors particulars no residents o transportistes de mercaderies pel temps que tarden a trobar aparcament. També suposa una desfeta mediambiental considerable derivada de les emissions de CO₂ que produeixen els vehicles mentre circulen fins a trobar lloc d’aparcament.

No estic demanant que destinem a tal fet grans inversions ni que la creació de noves places d’aparcament supose una minva considerable d’espai pels vianants o dificulte la circulació. De fet una de les primeres mesures a prendre dintre de la política de mobilitat hauria de ser l’aposta decidida per l’intermodalitat en el transport urbà, tema que tal vegada siga objecte d’estudi en futurs articles.

Però sí pense que es podrien tractar d’estudiar mesures de maximització de llocs d’aparcament en zones consolidades, valoritzant espai urbà que si no s’aprofita per aparcar no es destinarà a cap altre ús. S’Hauria d’estudiar-se la quantitat de llocs que es podrien crear als barris fent xicotetes millores. Se m’ocorren algunes mesures a tal fi…

– Hauríem de valorar l’opció de senyalitzar places d’aparcament en zones que estan sense delimitar en xefles, espais en la calçada que per la regularització de trànsit no són utilitzats per circular i que no influeixen en el gir dels vehicles.

01 02

De fet aquests llocs ja s’aprofiten per aparcar i queda en mans de l’opinió subjectiva o les ganes de recaptar de l’agent municipal responsable de la zona sancionar o no al vehicle allí estacionat. Si l’agent és condescendent passarà de llarg sense complimentar la multa corresponent per considerar que no dificulta la circulació, però en cas contrari i al·legant motius diversos cursarà la denúncia. Caldria per a tal acotar aquestes zones per ampliar el nombre de places d’aparcament i regularitzar un espai d’ús indeterminat.

03

– S’Hauria de guanyar-se espai per aparcament reduint les zones on l’espai marcat per les tanques metàl·liques amb placa de senyal de balisa roja i blanca emprades per protegir els contenidors de deixalles en la via pública i perquè el camió de recollida automàtica puga realitzar la seua feina, és excessiu. A banda de restar lloc per aparcar, aquests espais restants entre els contenidors i els ferros sovint són incorrectament empleats per deixar mobles vells i altres residus, suposant un focus de brutícia i possibles incendis. S’hauria doncs d’estudiar quin és l’espai mínim necessari per què els camions puguen realitzar la feina i acotar aquests espais en detall. Feina per tal per les empreses adjudicatàries de la recollida de R.S.U.

04 05

06 12

– Existeixen zones on han llevat contenidors d’escombraries i després de llevar els ferros delimitadors, han quedat xicotets cantons on no se sap molt bé perquè no es pot aparcar…. En aquest cas ens trobaríem per exemple les zones junt zones d’aparcament de motos.

08 09

– Per últim, i sense que supose cap actuació en el terreny però tal vegada si feina de conscienciació ciutadana, s’hauria de sensibilitzar als conductors a aparcar sense deixar espais al davant o darrere dels vehicles en llocs adjacents amb passos de zebra, guals, etc. N’hi hauria prou en què les rodes dels vehicles quedaren com a màxim al damunt dels límits marcats per la senyalització horitzontal d’aparcaments. Tal volta d’aquesta feina podrien fer-se càrrec els agents municipals, sense multar, però si deixant alguna nota informativa als conductors dels vehicles aparcats diguem sense aprofitar al màxim l’espai d’aparcament.

10 11

07

Tots aquests xicotets detalls farien que l’espai restant per aparcar altres vehicles augmentes en zones consolidades de la ciutat.

Vicente Belenguer
(Col·lectiu d’Abastos de Compromís)

Arxivat en: Abastos, Urbanisme i Medi Ambient

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *